GESPA DECORATIVA ARTIFICIAL

Al llarg dels anys, Q. Verd Jardiners ha anat acumulant una àmplia experiència amb la realització d’un ventall de treballs a sectors molt diversos gaudint de la confiança d'un gran nombre de clients com podeu apreciar en els arxius adjunts.

Obres:

Q. Verd Jardiners: Polígon Agro-Reus, c/ Ignasi Iglésies, 135, Nau 19 43206 REUS
Telf. 977.300.415 Fax: 977.321.875
qverd@qverd.com