Tala

Què és la tala?

La tala és una acció pròpia dels jardiners que es du a terme en ocasions excepcionals ja sigui per mort d’un exemplar arbori o per seguretat (com a resultat d’un informe de risc).

És una tasca que s’ha de desenvolupar amb moltes mesures de seguretat tant per les persones: operaris, veïns, usuaris, etc…, com els béns materials, que es poden fer malbé (això va relacionat amb l’Assegurança de responsabilitat civil que parlàvem abans).

Vols saber més de la tala d'arbres?

 
Contacta