Construcció de jardins

Construcció de jardins

Un cop tenim el disseny, passem a la construcció. En aquesta fase executem totes les feines que es requereixen per deixar el jardí/parc acabat i en condiciones de ser utilitzat.

Les fases de què pot constar la construcció d’un espai verd genèric són:

  • Preparació del terreny.
  • Instal·lació de reg automàtic.
  • Elements constructius.
  • Plantacions d’arbrat.
  • Col·locació de mobiliari i/o altres elements de la composició.
  • Plantació de la resta de vegetació.
  • Sembra / hidrosembra /col·locació de gespa artificial.

Vols saber més de la Construcció de jardins?

Contacta