Manteniment de la gespa

Manteniment de la gespa

Hem de diferenciar re el manteniment de la gespa natural i l’artificial.

Manteniment Gespa natural:

  • Sega i perfilat
  • Tractaments fitosanitaris i herbicides
  • Escarificat i airejat
  • Ressembra
  • Adobat
  • etc

La gespa artificial per la seva banda, tot i ser molt costosa a l’hora de la implantació, quan parlem de manteniment, les tasques són molt senzilles:

  • Neteja amb aigua puntualment
  • Escarificat anual
  • Aportació de sílex o l’escarifiquem o quan sigui necessari

Vols saber més del manteniment de la gespa?

Contacta