Manteniment de la xarxa de reg

Manteniment de regs

Igual com qualsevol altra instal·lació la xarxa de reg, sigui automàtica o no, requereix un manteniment continuo.

Tant si són aspersors o difusors o sistemes de reg localitzat, s’ha de vetllar pel seu correcte funcionament.

Algunes de les tasques necessàries són:

  • Comprovació del funcionament dels preparadors, alimentació elèctrica, piles…
  • Adquisició de la preparació del reg a les necessitats hídriques.
  • Comprovació de la superposició dels emissors, orientació, neteja dels boquits, etc.
  • Revisió de fuites en el circuit.
  • Entre d’altres…

Vols saber més de Manteniment de regs?

Contacta