Avaluació risc d'arbrat

Avaluació de riscos  d’arbrats

Els arbres són uns elements imprescindibles als nostres parcs i jardins. També formen part del paisatge urbà acompanyant-nos als carrers i places.

Alguns cops sigui per la seva avançada edat o per l’espècie o el lloc on estan, poden arribar a representar un risc.

Q-Verd Jardiners, fem estudi de risc per valorar aquesta possibilitat i aconsellar quines mesures prendre per evitar-lo.

Avaluació risc d'arbrat

Contacta