Manteniment de Jardins

Cuidar els nostres jardins és vital per la seva salut i aspecte

Manteniment de Jardins

Oferim els nostres serveis de Manteniment de Jardins a:

 • Habitatges particulars que disposen de jardins privats
 • Comunitats de veïns amb zones verdes comunitàries
 • Indústries i empreses amb recintes enjardinats
 • Hotels, Càmpings i Restaurants que disposen de jardins i espais verds
 • Col.legis i guarderies
 • Ajuntaments i altres entitats públiques
Els jardins són composicions complexes de diversos elements i majoritàriament vius. La feina al jardí comença un cop s’acaba l’obra, aleshores s’ha de mantenir.

I el que busquem en aquest manteniment, és aconseguir que el seu valor ornamental es mantingui en el temps.

Per realitzar aquestes feines de manteniment s’han de tenir amplis coneixements de jardineria.
Algunes de les tasques bàsiques de manteniment són:

 • Sega i perfilat de la gespa.
 • Poda i retall d’arbust
 • Poda d’arbres
 • Aportació d’adobs i esmenes
 • Eliminació d’herbes no desitjades.
 • Neteja
 • Tractaments fitosanitaris
A Q.Verd Jardiners, oferim a tots els nostres clients 3 opcions per mantenir el seu jardí perfecte durant tot l’any.
Manteniment Anual
Consisteix en visites periòdiques que van variant en nombre depenent de l’època de l’any i del tipus de manteniment que requereix el jardí.
Aquest inclou totes les tasques bàsiques i les que s’acordi amb el client.

Els avantatges:

 • La dedicació es concreta de manera pactada i clara.
 • S’inclouen tots els productes i màquines.
 • Estabilitat de l’equip d’operaris que atén cada usuari.
 • El personal rep formació continuada.
 • Estem en possessió del carnet d’aplicador de fitosanitaris i de manipulador de piscines, bàsics i qualificats.
 • Proporcionem supervisió tècnica i assessorament continus.
Manteniment Puntual / esporàdic
És un tipus de manteniment menys acurat, on el client tria la periodicitat segons les seves necessitats i requeriments.
S’executaran les feines que pertoquin depenent de l’època de l’any i l’estat del jardí.
Posada a Punt

En qualsevol moment de l’any, venim al seu jardí i el posem a punt perquè el pugui gaudir en les millors condicions possibles.

Vols contractar el manteniment del teu jardí?

Contacta