Tractament del Morrut

Tractament del Morrut

El morrut de les palmeres (Rhychophorus ferrogineus), és una plaga que fa anys que ataca a les palmeres, sobretot a les del gènere Phoenix i més concretament a les Phoenix canariensis (palmera canària).

Aquest coleòpter s’ha de tractar de forma continuada per poder protegir exemplars de palmera que vulguem conservar.

Hi ha diverses mesures a tenir en compte pel que fa als tractaments, podem aplicar diversos tipus de productes:

  • Productes químics autoritzats
  • Nematodes
  • Bacteris

Tipus d’aplicació:

  • Aeri a la balona
  • Per endoteràpia al tronc
  • Alterna

Vols contractar els nostres serveis?

Contacta