Instal·lacions de sistemes de reg

Instal·lació de sistemes de reg

Tenir una bona instal·lació de reg ens assegura un bon aprofitament de l’aigua i un correcte estat de la vegetació del jardí.Per què és necessari?
Perquè amb l’escassa pluviometria que rebem a les nostres contrades, algunes de les espècies que tradicionalment s’han utilitzat en la implantació de gespes, requereixen aportacions d’aigua complementaries.

Per la nostra part, calculem i dissenyem sistemes de reg automàtic que aportin la pluviometria necessària depenent de les necessitats de la vegetació del jardí, assegurar el solapament correcte i sense malbaratar aigua.

Avui dia comptem amb elements que ens ajuden a garantir l’estalvi com:

  • Pluviòmetres
  • Programadors amb WiFi
  • Detectors de cabal