En primer terme fem la tasca de conèixer als nostres clients, d’aquesta manera ens podem acostar millor a les seves necessitats. Amb aquesta informació i els nostres coneixements i experiència, podem aconseguir un disseny més acurat i d’acord amb les...